• 023 417 502 / 023 417 500
  • 023 417 503 / 023 417 506
  • ccs@ccsdz.com
  • Capital Social 147.500.000 DA

Milieux de culture

Bouillons (en tubes à vis de 10 ml)

Milieux de culture Milieux de culture

Milieux de culture

Description : CCS4300-1 Rothe (S/C)
CCS4300-2 Rothe (D/C)               
CCS4300-3 Todd hewitt
CCS4300-4 BLMT(lact.Man. Tamp.)
CCS4300-5 M-17
CCS4300-6 MRS(man.Rogaza.sharpe)
CCS4300-7 MRS+cystene
CCS4300-8 SFB(S/C) (sel - acide - sod.)
CCS4300-9 S.F.B (D/C)
CCS4300-10 SFB + cystene (S/C)
CCS4300-11 SFB +cystene (D/C)
CCS4300-12 TGY(trypcase-glucose-yeast)
CCS4300-13 TSB (trypcase – soja)
CCS4300-14 V.B.G (S/C) gluc. Vert bril
CCS4300-15 VF(viande-foie-glu)
CCS4300-16 V.L (viande - levure )
CCS4300-17 Bouillon lactose
CCS4300-18 Eau distillée stérile
CCS4300-19 Eau physiologique stérile
CCS4300-20 Eau peptone au rouge de phénol
CCS4300-21 Rappaport
CCS4300-22Thioglycolate (avec resazurine)
CCS4300-23 Sabouraud liquide
CCS4300-24 Thioglycolate U.S.P (sans resazurine)
DA itemprop="price" content="">

Produits similaires